PERSBERICHT Open Avond

Eerste internationale Vrije en Open Source Software opleider in Nederland van start in Breda en Tilburg

Met de start van het nieuwe collegejaar 2024-2025 start OpenSource Science met een

internationaal uniek initiatief, een ICT-studie alleen gefocust op het werken voor, door en

met Open Source technologieën. Maximaal 80 studenten kunnen op de locaties in Tilburg

en Breda van start gaan, terwijl op hetzelfde moment 100 studenten in Ahmedabad (India)

beginnen aan hun Free and Open Source Software (FOSS)-carrière. Op woensdag 5 juni

organiseert OS-SCi een open informatieavond in Breda. Vanaf 19.00 uur zijn

geïnteresseerden welkom aan de Reduitlaan 45 te Breda.

De groei van Vrije Open Source Software (Foss - Free and Open-Source Software) is

onmiskenbaar, inmiddels draait 95% van alle servers wereldwijd op Linux (een open

source besturingsprogramma) en dus niet op Windows of Mac OS. Foss-software wordt

vaak door communities ontwikkeld, in het geval van Linux werken bijna 15.000

programmeurs online gezamenlijk aan deze software, zonder dat ze door een bedrijf

worden aangestuurd. In deze communities ligt de noodzaak van deze opleiding.

Traditionele HBO- en WO-opleiders hebben vaak alleen maar aandacht voor gesloten

softwaretechnologieën van Microsoft, Apple, Google en Amazon.


Foss-programmatuur, zoals Linux en het gratis office-alternatief Libre-office wordt zoals
gezegd niet door een bedrijf, maar door een community ontwikkeld. Soms komt uit zo’n

community weer een stichting voort die onderdelen van de software betaald kan

doorontwikkelen. En er ontstaan ook bedrijven die ondersteuning bieden aan organisaties

die foss-producten gebruiken. Zowel communities en bedrijven hebben echter personeel

nodig die de foss-industrie begrijpt.

Zo is de vraag ontstaan naar een specifieke foss-opleiding. Samen met partners uit de foss-

industrie zoals het Bredase Onestein en Smoose, Masking technologies uit Noordwijk,

maar ook het Canadese Linux Professional Institute, het Python Institute uit de USA,

Domino Workflows uit Zweden, Ubports uit Duitsland en Step!n Solutions uit India, heeft

OS-SCi nu deze unieke internationale opleiding samengesteld.


Studenten worden gedurende een periode van 4 jaar opgeleid. Tijdens de opleiding gaan zij

vier dagen in de week betaald werken bij één van de vele open source-partners en één dag

in de week naar school. Omdat de werkgevers de opleiding van de studenten betalen,

investeren de studenten vooral tijd. Het grote verschil met een reguliere opleiding is, dat

studenten al werken aan echte open source-projecten, wat natuurlijk veel meer ervaring

oplevert dan het werken aan schoolse lesprojecten in het traditionele HBO-onderwijs.

Wanneer de studenten na vier jaar klaar zijn met hun opleiding hebben ze naast een

betaalde baan een volledige Linux- en Python-certificatie op zak, wat weliswaar geen

officieel HBO diploma is, maar internationaal wel als dusdanig gezien wordt.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ir. Erik Mols, ep.mols@os-sci.com tel:

+31618687352

Architecture is key, also for Free and Open Source Software